• Casting Process

Gjutningsprocess

Gjutning av skalform

Detta är vår utvalda process. Rivstänger och många slitdelar tillverkas vanligtvis genom denna process.

Fördel: Produkter som produceras genom denna process har alltid mycket god yta och exakt dimension. Och det har bra effektivitet. Om du behöver att vi levererar i stora mängder rekommenderar vi denna process.

Svaghet: Kostnaden för att öppna mögel är relativt hög.

casting process
casting process1

Lost Wax Precision Casting

Detta är också vår mycket mogna gjutningsprocess. Vi använder vanligtvis denna process när gjutningens dimension är väldigt liten. Eller så är din efterfrågan på dessa delar inte särskilt stor.

Fördel: Kostnaden för att öppna mögel är relativt låg. Gjutgods har alltid bra yta.

Svaghet: Produktionseffektiviteten är låg och gjutkostnaden är något hög.

Gjutning av hartssandform

Vi använder vanligtvis denna process när du behöver stora gjutgods.

Fördel: Kostnaden för att öppna mögel är relativt låg. Och gjutningskostnaden är relativt låg. Den är lämplig för gjutgods med stor dimension.

Svaghet: Produktionseffektiviteten är låg.

casting process2
casting process4

Centrifugalgjutning

Centrifugalgjutning är tekniken och metoden för att injicera flytande metall i den snabba roterande formen för att få den flytande metallen att göra centrifugalrörelser för att fylla formen och bilda gjutningen.

Fördel: Rullen och strålningsrullen som produceras av denna process har alltid mycket god kvalitet